دانلود لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف – نمایشگاه تهران سال ۱۳۹۷

۱۰۵,۰۰۰ تومان

لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف – نمایشگاه تهران سال 1397

تاریخ نمایشگاه :  3 الی 9 شهریور 1397

محل : نمایشگاه بین المللی تهران

نوع فایل : اکسل

تعداد : 453 شرکت کننده

خطای اطلاعات : حدود ۱۰ درصد

توضیحات

دانلود لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف – نمایشگاه تهران سال ۱۳۹۷ را میتوانید از طریق دانلود فایل اکسل تهیه نمایید .

 

اطلاعات داخل فایل شامل :

نام شرکت ، نام مدیر، زمینه فعالیت ، تلفن ، فکس، ایمیل شرکت، آدرس سایت، شهر و آدرس کامل می باشد.

عنوان:

دانلود لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف – نمایشگاه تهران سال ۱۳۹۷

شما از این طریق می توانید لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف – نمایشگاه تهران سال ۱۳۹۷ را به راحتی خریداری و دانلود نمایید.

 

لیست شرکت های داخل فایل و زمینه فعالیت ها:

 

اسم برخی از شرکت های داخل فایل:

 

ابریشم عشایری – گلیم فرش مجید و علیرضا قزوینی
ابریشم هاشم آخوندی و پسران
اتحادیه تولیدکنندگان فرش دستباف تربت حیدریه
اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی
اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف زنجان
اتحادیه صنف تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف شهرستان رفسنجان
اخوان داعی
اسپرلوس پلاس
اصفهان- زاینده رود- هفت برادران
اصفهان- گالری فرش کیا
اصفهان- مکاری
اصفهان- مهدی ئی
اصفهان – فرش کورش
اصفهان – تولیدات فرش کرباسی زاده
اصفهان – فرش مؤیدی
اصفهان فرش انتشاری
اصفهان فرش خانواده صفدرزاده حقیقی
اصفهان فرش مشکات
اصفهان فرش نصر
اصفهان هنر ایرانیان- سرجوئی
اعلاباف تبریز- مهدی اعلاباف
ایران زمین
آذین فرش- بورس فرش نفیس تبریز
آشر مراد آفرین
بازرگانی اسماعیل خاکزاد و پسران
بازرگانی برهنه پوشان
بازرگانی تهرانی فرد
بازرگانی رهبر
بازرگانی شاهقلی
بازرگانی فرش ۱۱۰ قم- داود سلیمانی
بازرگانی فرش اصفهان محمودیان
بازرگانی فرش افرنگ
بازرگانی فرش ایران- کاشان – بنی احمدی
بازرگانی فرش بابائی مصلح (فرش همدان)
بازرگانی فرش بادامبرجاه
بازرگانی فرش بافنده
بازرگانی فرش جعفرزاده (تبریز)
بازرگانی فرش جواد محمدی
بازرگانی فرش راد (محسن و هادی راد)
بازرگانی فرش رضا محمدبیگی
بازرگانی فرش صدف
بازرگانی فرش کردستان – یحیی محمدی و پسران
بازرگانی فرش کریمی
بازرگانی فرش کلاهدوزان
بازرگانی فرش مقدم
بازرگانی فرش مهدی راد
بازرگانی فرش نمایی
بازرگانی ناهیدی
بازرگانی و تولید فرش احمدی فرد
بافته عشق
بافته های عشایری ایران – برادران رفیعی
بورس فرش تبریز – برادران غفاری
بیات نماد
پدیده فرش شرق
تابلو فرش تبریز – کوزه گر
تخت جمشید
تعاونی تولیدی فرش دستباف پاینده بافت خراسان
تعاونی خانه فرش تبریز- چمنی
تعاونی فرش اعلابافان آپادانا
تعاونی فرش گل سرخ سیرجان
تعاونی گلیم و قالی تار و پود آستارا
تلفیق هنر شرق و غرب – محمد بیگی
تولید فرش ابریشم قم- ابوالفضل صادقی
تولید فرش ابریشم قم- مصطفی کرمانشاهی
تولید فرش ابریشم قم باقرزاده و صادق زاده
تولید فرش ابریشم قم گل رز – محمد رحمانی
تولید فرش اصفهان- اعتزازیان
تولید فرش عشایری برادران لاجوردی (هوشنگ لاجوردی)
تولید فرش قم- رضا رشتی زاده
تولید فرش و گلیم نوروزی- بختیاری
تولید فرشهای عشایری علیرضا شفیعی
تولید و بازرگانی فرش افشار- بیجار صمدیان
تولید و صادرات فرش ابوالفضل محرری – قم
تولید و صادرات فرش ابوالفضل رجبیان
تولید و صادرات فرش دستباف ابریشم قم- مغازه ای
تولید و صادرات فرش قاسم الیاسی
تولید و صادرات فرش محمدی پناه (دستبافته های ابریشم قم)
تولید و صادرات فرش نقاش پور
تولیدات فرش اخوان قاسمی
تولیدات فرش اصغر دردشتی
تولیدات فرش اصفهان- احمد احسان دوست
تولیدات فرش اصفهان- انتشاری و پسران
تولیدات فرش اصفهان- مجید شهشهانی
تولیدات فرش اصفهان- محقق
تولیدات فرش اصفهان- مروی
تولیدات فرش اصفهان تریاکچی
تولیدات فرش اصفهان تقی زاده
تولیدات فرش اصفهان حبیب
تولیدات فرش امینی نائینی
تولیدات فرش ترکمن سعادت (پیغمبر قلی سعادت نژاد)
تولیدات فرش ترکمن سعادت ۳
تولیدات فرش حسن دردشتی
تولیدات فرش دستباف اصفهان- احمد زجاجی
تولیدات فرش دستباف اصفهان- جعفر فخفوری
تولیدات فرش دستباف صرافان
تولیدات فرش دستباف عصاچی- اصفهان
تولیدات فرش دستباف نائین- رضائی
تولیدات فرش شفیعی
تولیدات فرش شیرمحمدی
تولیدات فرش عباس دردشتی
تولیدات فرش کلالی
تولیدات فرش مرتضوی
تولیدات فرش مقدم
تولیدات فرش نائین مرتضوی (سید مجتبی)
تولیدات فرش و تابلو فرش ابریشم جواد الیاسی
تولیدات گلیم و فرش مصطفی پور
تولیدی – ایران – قم – سید مجتبی سایه
تولیدی ابریشم ابوالقاسم جدی
تولیدی بازرگانی فرش اسدی- تبریز
تولیدی بیطرفان
تولیدی تابلو فرش حمید امینی
تولیدی زربافان شش بلوکی
تولیدی فرش ۱۱۰ قدس تبریز- روح اله قدس
تولیدی فرش ۱۱۰ قدس تبریز- مهدی قدس
تولیدی فرش ابریشم اصغر رضایی – قم
تولیدی فرش ابریشم سید مهدی منتظری
تولیدی فرش ابریشم عباسی
تولیدی فرش ابریشم قم- اکبر اربابی
تولیدی فرش ابریشم قم- امیر زائری
تولیدی فرش ابریشم قم- محسن آقامحمدی
تولیدی فرش ابریشم قم – مهدی براتی
تولیدی فرش ابریشم قم حسینی نژاد
تولیدی فرش ابریشم قم کفاش زاده
تولیدی فرش احمدی
تولیدی فرش اردکان گل محمدی
تولیدی فرش ارشدی- تبریز
تولیدی فرش استقامت – اردکان و یزد
تولیدی فرش اصفهان بلورچیان- مرتضوی
تولیدی فرش اصفهان حقیقت نژاد
تولیدی فرش اصفهان مهرابی و پسران
تولیدی فرش اصلانیان
تولیدی فرش امیری زاده
تولیدی فرش ایران- احمدی- نائین
تولیدی فرش آقا گل میرمهدی
تولیدی فرش بختیاری- مسعود محمودیان
تولیدی فرش برادران رضایی
تولیدی فرش برادران مهربخش
تولیدی فرش بلندیان
تولیدی فرش بهارستان محرری
تولیدی فرش بهرامی
تولیدی فرش بیجار (حاج احمد خانی)
تولیدی فرش پورحیدر
تولیدی فرش تقوی (بیجار افشار)
تولیدی فرش جوادی
تولیدی فرش حاج علی زهره
تولیدی فرش حاجتی – گلیم – گبه – لری بافت عشایری فارس
تولیدی فرش حیدری
تولیدی فرش خلیلی
تولیدی فرش دستباف ابریشم قم شبیری- ایمانی
تولیدی فرش دستباف ایران- نائین- مفیدی
تولیدی فرش دستباف عرسین (عباس عرسین)
تولیدی فرش دستباف قم- رضا صالحی و رضا اکبرزاده
تولیدی فرش دستباف کاشان- شاطریان
تولیدی فرش دستباف کویر مرشدی (کاشان)
تولیدی فرش دستباف مود بیرجند- برادران برزگر
تولیدی فرش راور کرمان- ابوالهادی
تولیدی فرش رهبر
تولیدی فرش سپاهان رسول عباسی
تولیدی فرش سعید (قم)
تولیدی فرش سعید غفاری (فرش نیکا)
تولیدی فرش سیدیان سردرودی
تولیدی فرش طباطبائی و پسران
تولیدی فرش عباس دانش پور قم
تولیدی فرش علی جدی
تولیدی فرش فراهان
تولیدی فرش قم- بازرگان
تولیدی فرش قم اسحاقی
تولیدی فرش کاشان – مهدی رشیدی
تولیدی فرش کاشان تقدیسی
تولیدی فرش کردستان- حاج موسی حبیبی
تولیدی فرش متین سنندج چله ابریشم گیاهی
تولیدی فرش محمود لبافان
تولیدی فرش محمود نوری
تولیدی فرش مسگرزاده اقدم
تولیدی فرش مهدی (برادران مسجدی)
تولیدی فرش مهدی سعیدی
تولیدی فرش مهدیه
تولیدی فرش مود بیرجند حسین یشتی
تولیدی فرش میرزایی- تبریز
تولیدی فرش نائین- پهلوان صفایی
تولیدی فرش نفیس رحمانی
تولیدی فرش و تابلو فرش ابریشم علیزاده – قم
تولیدی فرش و تابلو فرش دستباف تبریز- محمدیان
تولیدی فرش و تابلو فرش دستباف عظیما
تولیدی فرش و گلیم فرش یاقوت (رجب زاده)
تولیدی فرش و گلیم گیاهی کردستان- رستمی
تولیدی فرش یاوری
تولیدی قالی دستباف حسینجان ابوالهادی – کرمان – رفسنجان
تولیدی قشقایی باف
تولیدی نرمین کساء
تولیدی و بازرگانی فرش نائین صفایی
تولیدی فرش بختیاری و یلمه (اسماعیلی)
تولیدات فرش دستباف اصفهان- سماوی
تولیدی فرش ابریشم قم- علی معماریان
تولیدی فرش چله ابریشم سنندج و بیجار- وفایی
تولیدی فرش شیرفر تبریز
تولیدی فرش و تابلو فرش نقاش ارژنگی
تولیدی و بازرگانی کیانی فرش بختیاری و یلمه
جامان (شایان رودبارانی)
جعفر احدیان و پسران
حکیمی فرد قشقایی
حمید پوستی
خانه عشایری ایران- اوتادی
خانه فرش دستبافت کاشان – عدالتی
خانه فرش نفیس- مدرس- تیرآور
خانه گلیم ایران
درخشان زاده
دستافرین
دفتر طراحی و تولیدی فرش معراج
دکور فرش جوادی
دی کارپت – مرتضی عباسی
رضا آقازاده- فرش تبریز
رضا نائل (تولید فرش اصفهان)
رنگارنگ اصفهان- بلوچستانی
سید مجید طباطبایی
شرکت تعاونی فرش عشایری ذوالانواری
شرکت تعاونی قالیبافی طرح نصرتی
شرکت خانه فرش عظیم
شرکت زرین ترنج مهرو
شرکت فرش امین راه قم
شرکت مهدیا- پور حبیب
صادرات فرش ایران- یعقوب کمالی
صادرات فرش بهروزی
صادرات فرش راد
صادرات فرش رمضانی مقدم
صادرات فرش سیاح فر
صادرات فرش عباس نیشابوری
صادرات فرش علی دخیلی
صادرات قالی امین
صنایع فرش دستباف تبریز- ارمغان دل
صنایع قالی تبریز احمدوند
طراحی و تولیدی عبداللهی
فرامرزی – محمد صادق
فرج یاغچیان و پسران
فرش (سنه) ‌سنندج- جلال صدیقی
فرش ابراهیم زهدی
فرش ابرش
فرش ابریشم برزگر – قم
فرش ابریشم قم- اطمینان
فرش ابریشم قم- برادران مالکی نژاد
فرش ابریشم کاظمی
فرش ابریشم قم- عصارپور
فرش ابریشم قم صباغ نژاد (دستبافته های اصیل ایران)
فرش اترک محصل
فرش اخوان حاتمی
فرش ادیبیان
فرش اردیبهشت (اسدی)
فرش اصفهان- اخوان محمودیان
فرش اصفهان- مهدی پور معمار
فرش اصفهان- نائین- ذهبیان
فرش اصفهان – مشکات
فرش اصفهان دادخواه (زنبق)
فرش اطلس- کرامت نیا
فرش افشار
فرش افشار (بیجار) صبری
فرش اکبر صادقی
فرش امیر یزدان
فرش انصاری اصل
فرش ایران زمین (نیاکار)
فرش ایرانی ذوالفقاری
فرش آسیا- ایزانلو
فرش آل احمد
فرش باقر نژاد و پسران
فرش بام ایران
فرش بختیاری رضایی ۱۳۳
فرش بخشعلی حیاتی
فرش برادران احمدی
فرش برادران زیادی – یوسف زیادی
فرش برادران زیادی ۲
فرش برادران شبانی
فرش برادران ضیائی
فرش برادران لاجوردی
فرش بهبهانی
فرش بی بی بافت
فرش بیجار- برادران فریدیان
فرش بیجار- حاج قاسم مرادی و پسران
فرش بیجار (بازرگانی لک)
فرش بیدآبادی
فرش پارسیان (پارسا)
فرش پازیریک (تولیدکننده فرش عشایری)
فرش تبریز
فرش تبریز- اکبر آقازاده
فرش تبریز- صدیق
فرش تقی شفیعی
فرش تک بافت قم
فرش توکلی
فرش جدا
فرش جلیل زهدی
فرش جلیلی (تبریز)
فرش جی (افسری – ملکی)
فرش چمن رخ
فرش حجت اله عباسی و پسران
فرش حسین ارمی
فرش حمید میرزایی
فرش حمیدپور
فرش حمیدرضا علی آبادی
فرش حیدر روح الامینی
فرش خورسند
فرش داستانی
فرش دستباف ایران- برادران غفاری
فرش دستباف کاشان- حسین اسماعیلی و پسران
فرش دستباف کاشان – شرکت آسیا
فرش دقیقیان
فرش دو رو گره نما (فرش حیدریان)
فرش رحمتی
فرش رسام عرب زاده
فرش رشتی زاده
فرش رضا ارمی
فرش رضا محمدزاده
فرش زین ساز – کاشان و اردکان
فرش سبحانی
فرش سلامت
فرش سلیمانی سنندج
فرش سنندج- یدالله محمدی قصریان
فرش سنه حمید بیگداشی
فرش سهیل بیگدلی
فرش سید جعفری
فرش شاطرپور
فرش شهرزاد – علیمیرزائی
فرش صدری (ضیاء سیاوش پور)
فرش صفا – حلاج زاده
فرش صیرفیان
فرش صیرفیان (کریم)
فرش طائریان – حدادی پور
فرش طره
فرش عالی نسب
فرش عباس مشکات
فرش عبدالحسینی و پسران
فرش عتیق
فرش عرب اردستانی
فرش عشایری کردی قوچان و ترکمن برادران عمرانی
فرش علائی- خاکسار
فرش علی اکبر گرجی فرد
فرش علی بابایی قم
فرش علیجانی
فرش عمادزاده
فرش فارسی
فرش فاضلی
فرش فتح اله زاده
فرش فرزانه
فرش فروهر
فرش فریور ترکانلو
فرش قدیمی
فرش قزوینی – اصفهان
فرش قلی زاده
فرش کاشان- علی مرشدی
فرش کاشی زاده
فرش کاظم آخوندی
فرش کرمان بقایی
فرش کشاورز
فرش کوثر (محمد گیوه چیان – احمد جمشیدی)
فرش کوهستانی
فرش کیانی
فرش گردونه مهر
فرش گلستان
فرش لطیفی
فرش ماندگار کاشان- قپانی
فرش ماهونیا- بهزاد رنجبر
فرش محرز
فرش محمد جمشیدی
فرش محمد حسین شانه زن
فرش محمدپور
فرش مسگرزاده (غلامحسین مسگرزاده)
فرش معراج (خیری – پورصدیقی)
فرش معصومی
فرش معماریان سرخابی- فرش و تابلو فرش نفیس دستباف تبریز
فرش مقدم
فرش مهدی (جباری- جعفری)
فرش مهدی زارعی
فرش مهماندوست
فرش موحدیان و پسران
فرش ناظم زاده
فرش نائین توسلی
فرش نائین عباسی
فرش نائین قربانی
فرش نائین- اصفهان- احمد مرتضوی
فرش نذیری
فرش نسیمی
فرش نفیس تبریز- خوانگر
فرش نفیس تبریز – لواف زاده و موسی زاده
فرش نفیس تبریز – منصور آقازاده
فرش نگارستان الغدیر (میرنظامی)
فرش نوری
فرش نیکنامی
فرش هریس
فرش و تابلو فرش ابریشم قم- حسن مالکی نژاد
فرش و تابلو فرش اصفهان سعید (کشانی)
فرش و تابلو فرش تمام ابریشم قم- برادران علی محمدی
فرش و تابلو فرش محسن جهانی
فرش و تابلو فرش نفیس تبریز (علی فتحی)
فرش و تابلو فرش نفیس تبریز (حسن دلیری- علی اصغر آقازاده)
فرش و گلیم فرش عشایری خراسان- حسن جنگی
فرش ورامین- رضا عرب
فرش یزدیان
فرش یگانه (بامداد)
فرشکاران
قربانی – شفیعی
قم- تولیدی فرش بی غم
قم- تولیدی فرش سید مرتضی میرمهدی
کارگاه اعلاباف تبریز
کاشان- اصفهانیان
کلانتری – فرش نائین
کلبه فرش فرش نائین احمدی
کمال بهروزی
گالری تهران فرش- علی میرزازاده
گالری فرش ۱۱۰- صادقی – بنی احمدی
گالری فرش اهورا
گالری فرش بطحائی
گالری فرش بنی جبار
گالری فرش پارسه (اصفهان)
گالری فرش پور هاشمی
گالری فرش تبریز- ناجی و کهکشانی
گالری فرش توکلی (تک ترنج مشرق زمین)
گالری فرش جاهدی (تبریز)
گالری فرش جباری و پسران
گالری فرش چمنی (اتحادیه فرش فروشان تبریز)
گالری فرش دوست
گالری فرش رضا امینی
گالری فرش زمرد- قنبری نائینی
گالری فرش سیروس حبیبی
گالری فرش شعار
گالری فرش صادق حبیبی
گالری فرش صالحی – اصفهان
گالری فرش قم- رضا جورابچی
گالری فرش کورش-حیدری
گالری فرش محمد داوری
گالری فرش مهر (بهزاد شکری)
گالری فرش نفیس تبریز- برادران جباری
گالری فرش نفیس تبریز- غفاری و پسران
گالری فرش نفیس تبریز (آقازاده- مهماندوست)
گالری فرش نقش جهان
گالری فرش و تابلو فرش ایوب گله داری و پسران (ترنج تبریز)
گالری فرش و تابلو فرش حسن زاده (دفینه تبریز)
گالری فرش و تابلو فرش راستانی
گالری فرش و تابلو فرش ساروق و جیریا
گالری فرش اصغر سعیدی – علیرضا محمودیان
گبه بیابانی فرد
گره عشق
گروه تولیدی گره قشقایی
گروه تولیدی فرش حسن زاده- تبریز
گروه صادراتی مهباف
گروه فرش مرتضوی
گلستان نجف زاده (طراحی و تولید)
گلیم فرش بشارت
گنجینه فرش ایران ما
گنجینه فرش کاشان (امیری)
گوزل بافت قشقایی فارس
محمدرضا حبیبیان (ایران حبیبیان نائین)
مرکز تابلو فرش جلیل دیانی
موسسه صادراتی مختارزاده (قیاس آل رسول)
نساجی تبریز
نظری خناوندی- فرش نفیس ماهی
نقش نیل
نگاربافان سیرجان
نگارستان ابریشم هاشمیان
هما فرش ایران

 

برخی از زمینه فعالیت داخل فایل:
قالیچه های ابریشم عشایری – و قالیچه های نوباف و گلیم فرش عشایری خراسان
تولید – عرضه و صادرات نفیس ترین فرشهای دستباف ابریشم قم
انواع دستبافته های بلوچ
تولید فرش دستباف خراسان جنوبی
فرش دستباف
تولیدات فرشهای استان کرمان
فرش دستباف کرک و ابریشم اصفهان و نائین
فرش دستباف آنتیک
تولیدات فرش دستباف اصفهان و عشایر
تولید و عرضه فرشهای دستباف ابریشمی اصفهان
تولید قالیهای کرک و ابریشم و تمام ابریشم اصفهان
طراحی و رنگ آمیزی و تولید کننده فرش دستباف اصفهان
تولیدکننده و فروشندگان فرش اصفهان
تولیدات فرش اصفهان
تولید فرش دستباف سبک اصفهان
تولید فرش اصفهان
تولید آثار هنری فرش دستباف اصفهان
فرش اصفهان
تولید فرش دستباف
کرک و ابریشم اصفهان
تولید فرش با مارک اعلاباف تبریز
فرش و تابلو فرش دستباف
فروش فرشهای دستباف تبریز
بافته های داری و غیر داری
تولید و صادرات فرش دستباف
تولید و صادرات فرشهای عشایر و بیجار
عرضه کننده در میلان ایتالیا – مجموعه دار – تهیه کننده فرضش و گلیم دستبافت ایرانی
فرش تبریز
تولید و صادرات فرش اصفهان
توزیعی
تولید و عرضه نفیس ترین فرشهای دستباف اصفهان
فرش تبریز
تولیدی فرش دستبافت کاشان
انواع فرشهای نو و کهنه
تولید و صادرات
فرش و تابلو فرش دستباف
توزیعی
تولید و صادرات فرش دستباف
تولید کننده و صادر کننده انواع فرشهای دستباف ابریشم و کرک
فرش ابریشم قم
فرش ابریشم
تولید فرش دستباف ابریشم سنندج
تجاری – توزیعی
فرش اصفهان
فرشهای دستباف پشمی
تولید انواع فرشهای تمام ابریشم پشم ایلیاتی و گبه و گلیم
کلیه فرشهای خراسان جنوبی، رضوی، شمالی و تبریز
تولید و عرضه فرشهای آذربایجان و خانه داری کاشان
تولید فرش دستباف تبریز
تولید گلیم و انواع گبه و فرش شیراز
عشایری – گلیم سوزنی
فروش فرش تبریز
تولید و صادرات فرش دستباف کلاسیک و مدرن
تولید فرش دستباف
تابلو فرش دستباف
تولیدی فرش ابریشم و پشم قم
فرش دستبافت عشایری
تولید و فروش فرش دستباف
تولید فرش و تابلو فرشهای بزرگ گبه، پشم دستریس و تجارت فرش کهنه مناسب بازار مصرف چین و آمریکا
تولید فرش دستباف گلیم و گلیم فرش و غیره

تولید فرشهای دستباف نفیس ابریشمی و گل برجسته
تولید فرش ابریشم قم
تولید فرش ابریشم قم
تولید فرش ابریشم قم
تولید فرش ابریشم – گل رز
تولید فرش کرک و ابریشم اصفهان
تولید فرش قشقایی و عشایری
تولید فرش ابریشم
فرش دستباف کلاسیک، روستائی و شهری
گلیم فرش سیرجان – فرشهای هریس و بخشایش و رنگ های گیاهی
تولید و عرضه نفیس ترین فرشهای افشار- بیجار
تولید و صادرات فرش ابریشم قم
تولید و صادرات فرش تمام ابریشم هنری اعلا
تولید و صادرات فرش
تولید فرش ابریشم- گلریز و شاه عباسی
فرش تمام ابریشم و پشم و چله ابریشم
فرش و تابلو فرش های بسیار اعلای تبریز
تولیدات فرش نائین اعم از ۶ لا و ۴ لا و ۹ لا + اصفهان تک خفت و دو خفت
تولید فرش ابریشم اصفهان
تولید کننده فرش نفیس اصفهان با رنگ آمیزی ثابت گیاهی
تولیدات فرش اصفهان
تولیدات و فروش فرش کرک و ابریشم اصفهان
تولیدات فرش دستباف کرک و ابریشم اصفهان
تولیدات فرش کرک و ابریشم اصفهان
تولید فرش کرک و ابریشم اصفهان
تولید فرش ابریشمی
فرشهای کرک و ابریشم اصفهان
تولیدی فرش اصفهان – نائین
فرش و گلیم دستباف ترکمن
فرش دست بافت ترکمن
تولید فرش کلاسیک شهری
تولیدات فرش دستباف کرک و ابریشم اصفهان با رنگ گیاهی
تولیدات فرش دستباف اصفهان
تولید فرش دستباف
تولید نفیس ترین فرش کرک و ابریشم اصفهان
تولید و عرضه فرش دستباف نائین
کرک و ابریشم اصفهان
تولید فرش دستباف
تولید فرشهای ابریشم
فرش عشایری ابریشم گل ابریشم
فرش دستباف نائین و اصفهان
تولید فرش‌های عشایری خراسان ابریشم و پشم
فرشهای دستباف نائین ۴ لا و ۶ لا و ۹ لا و تمام ابریشم نائین درجه یک
تولید فرش و تابلو فرش نفیس تمام ابریشم
فرش و گلیم فرش دستباف عشایری خراسان
ابریشم
تولید فرشهای تمام ابریشم قم
فرش اعلاء قم و تبریز
ابریشم قم
تولید تابلو فرش تبریز
انواع فرش و صنایع دستی قشقایی
تولید فرشهای نقشه اصیل تبریز و ابریشم و تابلو فرشهای دستباف تبریز
تولید فرش و تابلو فرش دستباف تبریز
تولیدی فرش ابریشم
تولید فرشهای ابریشم به سبک قرآنی
نفیس ترین فرشهای ابریشم قم
تولید فرش و تابلو فرش ابریشم
فرش ابریشم دستباف قم
تولید فرش ابریشم
تولید فرش ابریشم قم
تولید فرش ابریشم گلدانی
فرش دستبافت ابریشم
فرش ابریشم قم
فرش اردکان
تولید تابلو فرش دستباف
تولید فرش دستباف یزد و اردکان
تولید فرش کرک و ابریشم اصفهان
کرک ابریشم اصفهان
تولید فرش دستباف کرک و ابریشم اصفهان
تولیدکننده فرش پشمی و ابریشمی
فرش دستباف ابریشم قم
تولید فرش نائین
فرش دستباف تمام ابریشم- پشم و ابریشم
فرش بختیاری
تولید کننده انواع گبه و گلیم فارس
تولید فرش قم
تولید و عرضه فرش نفیس ابریشم
تولید فرش تمام ابریشم
تولیدی فرش ابریشم
تولید فرش دستبافت بیجار
فرشهای بختیاری و یلمه و عشایری
تولیدی فرش بیجار
تولید فرش ابریشم و چله ابریشم
تولید فرش تمام ابریشم قم
تولید کننده دستبافته های عشایری فارس، گلیم، گبه، لری بافت
تولید کننده فرشهای بختیاری با رنگهای گیاهی
فرش مود بیرجند
تولیدی فرش ابریشم دستباف قم
تولید فرش دستباف اصفهان و نائین
تولیدی فرش مدرن
تولید فرش دستباف قم
تولید فرش دستباف کاشان
تولید فرش دستبافت
فرش دستباف ریز ماهی و خشتی
تولیدی
تولید فرش دستباف اصفهان
طراح و تولید فرش دستباف کرک و ابریشم
تولید نفیس ترین فرشهای دستباف ابریشم
تولیدی فرش کرک قم- فرش نیکا
تابلو فرش با مارک تولیدی سیدیان سردرودی
تولید فرشهای ساروق و مشک آباد و فرشهای طرح تبریز
تولید فرش ابریشم و فرش پشم چله و گل ابریشم
فرش دستبافت ابریشم و پشم

تولید فرش ابریشم قم
فرش ابریشم
تولیدی فرش دستباف کاشان
تولید کننده فرش ابریشم و کرک گل ابریشم
تولید فرش تک پود چله ابریشم رنگ گیاهی سنه بافت
تولیدی فرش چله ابریشم سنندج و گلیم چله ابریشم گیاهی و سنه تمام ابریشم گیاهی
تولید فرش ابریشم قم
فرش ابریشم و پشم و چله ابریشم دستباف قم
تولید سوزنی و فرش سیرجان
تولید فرش اصفهان و بختیاری
تولیدی فرش ابریشم قم
فرش دستبافت بختیاری
تولید فرش دستباف مود بیرجند
فرش دستباف تبریز اعلاء
تولید فرشهای تمام ابریشم و کرک و ابریشم درختی
فرش و تابلو فرش
تولیدی فرش ابریشم
فرش و تابلو فرش
عرضه و تولید فرش و تابلو فرش دستباف تبریز
تولید فرش و گلیم فرش
تولیدی فرش و گلیم گیاهی کردستان
تولیدات فرش نقشه قم و رنگهای گیاهی
فرش دستباف کرمان
تولید فرشهای عشایری فارس
فرش و تابلو فرش و گبه و گلیم
تولید فرش های منحصر به فرد نائین با رنگ های گیاهی
فرش یلمه و بختیاری
فرش کرک ابریشم اصفهان
تولید فرش و قالی دستباف

تولید فرش دستبافت
تابلو فرش و فرش دستباف
فرش بختیاری و یلمه
طراحی و تولید انواع فرش دستباف قشقایی و مدرن
فرش دستباف استان خراسان
تولیدی فرش های عشایری
فرش عشایری خراسان
گلیم – گلیم فرش – دستبافته های عشایری ایران
فرش دستباف کاشان
تولید فرش دستباف اصفهان
گلیم های بافت عشایر- گلیم فرش برجسته- فرش های بافت عشایر
فرش چهل تکه و گلیم
انواع دستبافته های عشایری و روستایی – گلیم فرش جاجیم- گبه سوزنی- کوسن
طراحی و تولید کننده قالی های نفیس تبریز
فرش دستباف تبریز
قشقایی و فرش رنگی
فرش تبریز
تولید فرش تمام ابریشم و کرک و ابریشم اعلای اصفهان
فرش ابریشم اصفهان
فرش
تولید و صادرات فرش دستبافت
تولید انواع فرش، قالیچه و تابلو فرش
تولید و صادرات فرش دستباف
تولید و صادرات فرش دستباف تمام ابریشم
صادرات فرش
فرش اصفهان
صادرات فرش دستبافت
ارائه فرش دستباف ایرانی
تولید و صادرات فرش ابریشم قم
صادرات فرش و گلیم دستباف ایران
فرش دستباف و تابلو فرش
تولید و صادرات فرش دستباف
فرش دستباف ابریشم
تولید فرش گیاهی و سنتی
تولید و توزیع فرش نفیس تبریز در رج شمار بالا ۵۰ و ۶۰
تولید قالیهای اصیل تبریز با رنگهای ۱۰۰% گیاهی
فرش ریز ماهی خوی
فرشهای قدیمی
فرش دستبافت تبریز
تولید و فروش فرش سنه سنندج

فرش تبریز و تابلو فرش اصفهان
فرش تمام ابریشم قم
تولید و فروش فرش ابریشم قم
تولیدی فرش و تابلو فرش
تولیدی فرش ابریشم قم
تولید کننده فرش و تابلو فرشهای ابریشم قم
فرش تمام ابریشم قم
صادرات و تولید فرش ابریشم قم
تولیدات فرش اخوان حاتمی
گلیم- ابریشم – نوبافت
فرش و تابلو فرش
تهیه و تولید نفیس ترین فرش دستباف اصفهان
فرش کرک و ابریشم اصفهان
صادرات فرش دستباف اصفهان
فرش اصفهان
تولید فرش نفیس کرک و ابریشم اصفهان
قالیچه تمام ابریشم و گل ابریشم عشایری تولید خراسان
تولید و خرید و فروش و صادرات
فرش دستباف بیجار
فرش های تجاری و صادراتی
طراحی و تولید فرش دستباف اصفهان – پیوند فرش و معماری
تولید و فروش فرشهای نقش ماهی خوی
انواع فرش و تابلو فرش دستباف تبریز
فروش فرش و نمایش
انواع قالیچه و قالی و گلیم و سفره
فرش تجارتی و ایلیاتی
اعلاترین فرشهای نائین و اصفهان
فرش دستباف بیجار
فرش بختیاری
تولید و فروش فرش دستبافت تجاری و خانگی
فرش بلوچ و ترکمن و بافته های عشایری پشم و ابریشم
تولید و صادرات فرش‌های مدرن
تولید و صادرات فرش های مدرن
فرش- گبه
قالیچه و قالی و تابلو فرش
فرش تمام ابریشم قم
خرید و فروش
فروش فرش
تولید و فروش فرش دستباف و فرش بیجار
فرشهای دستباف روستایی بافت افشار و بیجار
تولید و صادرات فرش دستباف
صادرات فرشهای ایلاتی و عشایری
تولید و فروش فرش دستباف ابریشم قم
تولید کننده فرش عشایری بختیاری قشقایی
تولید فرش دستبافت نفیس
فرش نفیس تبریز
تولید و فروش فرش دستباف
فروش فرش متفرقه
تولید فرشهای ابریشم و چله ابریشم
فرش و تابلو تبریز
خدمات فرش
تهیه و توزیع فرش دست باف تبریز
فرش تبریز
فرش و تابلو فرش تبریز
تولید انواع فرش دستباف
فرش دستباف
تولید فرش دستباف تمام ابریشم قم
فرشهای تکه دوزی و تجارتی
فرش و گلیم
عرضه انواع فرشهای تجارتی – گبه – بیجار
فرش و گلیم فرش سوزنی مرینوس
صادرات فرش
فرش دستباف اردکان- نائین- کاشان- کاشمر- تبریز و فرشهای تجاری
فرش دستباف کاشان و تبریز
فرشهای کرک و پشم اعلا
قالی و قالیچه

فرشهای دستباف ایرانی
فرش اصفهان- تبریز- تابلو فرش
فروش فرش و تابلو فرش دستباف
فرش دستباف تمام ابریشم و پشم گل ابریشم
فرش ابریشم قم
فرش تبریز و طرح تبریز
فرش کاشان و اردکان
فرش دستباف ابریشم و کرک
فروش فرش کهنه و نو ارکان و کاشان
تولید و توزیع فرش چله ابریشم سنه کردستان با رنگ گیاهی و پشم دست ریس (نقشه های اصیل)
تولید فرش تک پود و دو پود چله ابریشم و گلیم سنه با رنگ گیاهی و پشم محلی
تولید نفیس ترین فرشهای کردستان (سنه) چله ابریشم و تمام ابریشم
تولید فرش های ابریشم
فرش شسته شده تبریز
تولید کننده گبه ریزبافت عشایری
تولید فرشهای بیجار
گبه شیراز- فرشهای عتیقه و کلاسیک قشقایی
فرش ابریشم قم
تولیدات کرک و ابریشم اصفهان
فرش نفیس صیرفیان – مکتب اصفهان
فرش های تمام پشم یلمه – فرش کرک ابریشم اصفهان
طراحی و تولید فرش قشقایی
تابلو فرش دستباف
فرش اصفهان کرک و ابریشم
عرضه و ارائه فرش تمام ابریشم قم
فرش و تابلو فرش ابریشم و تبریز
بازرگانی فرش
فرش کردی و ترکمن و گلیم
تجاری
فروش انواع فرشهای استان فارس
فرش دستباف
فرش دستباف تبریز
فرشهای هنری و تجاری
تولید فرش و گلیم عشایر فارس و بختیاری
تولید و خرید و فروش فرش دستباف نائین
فرش و تابلو فرش
فرش و تابلو فرش
تولید فرش و دستگاههای مربوط به تولید و سرویس فرش
لچک ترنج

فرش اعلا – چله ابریشم اصفهان
فرش دستباف کاشان و اردکان و کاشمر و نائین
نفیس ترین فرشهای ابریشم و پشم دستباف با رنگرزی گیاهی و طرحهای کلاسیک
تولید فرشهای تمام ابریشم از ۷۵ الی ۱۵۰ رج
تولید و صادرات فرش ابریشم
تولید و عرضه فرش کرمان نو و کهنه داخلی و صادراتی
فرش تجاری
فرش ابریشم قم
صادرات و فروش فرش ابریشم قم
تولید فرشهای عشایر و یلمه
فرش دستباف عشایری و روستایی با رنگ و مواد طبیعی
فرشهای بختیاری و عشایری
فرش دستبافت تبریز
تولید فرش دستباف کاشان
عرضه کننده نفیس ترین فرشهای دستباف ایرانی
تابلو فرش و فرش دستباف
تولیدی فرش
صادرات فرش
فرش تجاری متفرقه
تابلو فرش و فرشهای اعلاء و آنتیک
خرید و فروش فرش دستبافت تبریز
تولید فرش دستباف تمام ابریشم قم با مارک قم معصومی
تولید فرش و تابلو فرش دستباف تبریز
تولید فرش دستباف عشایری خراسان – تمام ابریشم- پشم و ابریشم – بلوچ
فرش دستباف اردکان و کاشان
فرش فروشی
فرش فروشی تبریز
خرید و فروش فرش دستباف اصفهان
خرده فروشی فرش‌های دستباف
بازرگانی و تولیدی فرش نائین و اصفهان
فرش دستباف نائین و اصفهان
تولید و فروش فرش
فرشهای نائین
فرش‌ نفیس دستباف تبریز
تولید فرش ابریشم – قم – زنجان – بیجار
تولید فرش تبریز
عرضه فرش دستباف
فرش نفیس تبریز
بازرگانی فرش
تولید و فروش فرش دستباف قم و اصفهان
تولید و خرید و فروش فرش دستباف
فرش تبریز
تولیدی فرش ابریشم
فرش اصفهان
تولیدی و بازرگانی فرش و تابلو فرش تمام ابریشم قم
تولید فرش و تابلو فرش ابریشم
فروش فرش و تابلو فرش تبریز
تابلو فرش و فرش دستباف
بورس قالیچه های نو بافت پشمی- بلوچ- تمام ابریشم و گل ابریشم
تولید فرش ورامین
فرش تبریز
فرشهای عشایری
تولید و خرید و فروش فرش ریزبافت تبریز
فرش نائین و اصفهان
تولید انواع فرش های ابریشمی دستباف
تولیدی فرش دستبافت پشم و ابریشم و کرک
تولید فرش اعلا
تولید فرشهای نفیس ابریشمی و پشمی با رنگهای گیاهی و ثابت
تهیه و تولید و عرضه فرش دستباف نائین و غیره
تولیدکننده فرش دستباف نائین
اجرای پروژه های تحقیقاتی و تولید فرش ها و تابلو فرش های هنری و نفیس و احیا طرح های اصیل
صادرات فرش دستباف ایرانی
فرش دستباف تبریز
فرش دستباف تبریز – کاشان – اردکان – کاشمر – اصفهان – نائین
توزیع فرش دستباف نائین- اصفهان- تبریز و ساروق
فرش و تابلو فرش تبریز
فرش کرک و ابریشم اصفهان
بورس و تولید فرشهای بختیاری و ساروق
فرشهای اعلاء تبریز
انواع فرش های دستباف
فرش اعلاء تبریز
اردکان و کاشمر و کاشان و نائین
فرش دستباف تبریز
فرش و تابلو فرش دستباف تبریز- کاشان و قم
تابلو فرش تبریز
تولید و صادرات فرش دستبافت نائین
فرش دستباف نقشه ماهی خوی و تبریز و نقشه های ابریشمی گل دار تبریز
فرش دستباف تبریز
فرش دستباف کاشمر – اردکان و نائین
انواع فرش دستبافت اصفهان
فرش ابریشم قم
تولید انواع فرشهای اعلای اصفهان و نائین و بختیار
فرش و قالیچه و گلیم فرش دستباف استان خراسان
تولید و فروش فرش دستبافت تبریز
فرش خانه داری تبریز
فرش تبریز اعلاء
فرش دستباف تبریز
تولید کننده نفیس ترین فرشهای نایین و اصفهان
تولید و عرضه بهترین فرشهای اعلا و تابلو فرش نفیس تبریز
تولید و عرضه نفیس‌ترین فرش و تابلو فرشهای اعلاء تبریز و سردرود
تولید و عرضه تابلو فرش
فرشهای دستباف ساروق – جیریا ریز بافت و تابلو فرش
تولید انواع فرشهای بختیاری – اصفهان – نائین
گبه
گلیم سوزنی و فرش
تولید فرشهای قشقایی
تولید و عرضه و صادرکننده نفیس ترین فرشهای ابریشم تبریز
تولید کننده و صادرکننده فرش دستباف
عرضه و تولید فرش و تابلو فرش نائین
تولید قالیهای ۶۰- ۷۰- ۸۰ رج گلستان و تلفیقی سبک تبریز
گلیم و گلیم فرش
فرش و تابلو فرش تبریز و اردکان
انواع فرش دستباف کاشان
فرش های دستباف عشایری و روستایی
تولید و فروش فرش دستباف نائین
عرضه تابلو فرش
فرشهای صادراتی و فرشهای کهنه و قدیمی
تولید – صادرات قالی
فرش ماهی خوی و تبریز
طراحی نقش فرش دستباف
گلیم و گلیم فرش سیرجان
تولیده کننده فرش ابریشم قم
تولید فرش مدرن

 

اگر با خرید اینترنتی آشنا نیستید بر روی راهنمای خرید کلیک کنید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه بین المللی فرش دستباف – نمایشگاه تهران سال ۱۳۹۷”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *