پارسبانک | بانک اطلاعات ایران

دانلود لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه فرش دستباف ایران – نمایشگاه تهران سال ۱۳۹۵

۷۵,۰۰۰ تومان

لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه فرش دستباف ایران – نمایشگاه تهران سال 1395

تاریخ نمایشگاه : 1 الی 7 شهریور 1395

محل : نمایشگاه بین المللی تهران

نوع فایل : اکسل

تعداد : 613 شرکت کننده

خطای اطلاعات : حدود ۱۰ درصد

توضیحات

دانلود لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه فرش دستباف ایران – نمایشگاه تهران سال ۱۳۹۵ را میتوانید از طریق دانلود فایل اکسل تهیه نمایید .

 

اطلاعات داخل فایل شامل :

نام شرکت ، نام مدیر، زمینه فعالیت ، تلفن ، فکس، ایمیل شرکت، آدرس سایت، شهر و آدرس کامل می باشد.

عنوان:

دانلود لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه فرش دستباف ایران – نمایشگاه تهران سال ۱۳۹۵

شما از این طریق می توانید لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه فرش دستباف ایران – نمایشگاه تهران سال ۱۳۹۵ را به راحتی خریداری و دانلود نمایید.

 

لیست شرکت های داخل فایل و زمینه فعالیت ها:

 

اسم برخی از شرکت های داخل فایل:

ابریشم هاشم آ[وندی و پسران
اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف استان اصفهان
اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف آذبایجان شرقی
اتحادیهتعاونیهای فرش دستباف آذبایجان غربی
اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف فارس

اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف استان کردستان
اتحادیه تولید کنندگان و بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی
اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف ایران
اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران
اتحایده صنف تولید کنندگان تابلو فرش دستباف و صنوف همگن شهر سردرود
اتحادیه صنف فرشبافان دستباف زنجان
اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران

اتحادیه تعاونیهای فرش دستباف خوش گل آذبایجان غربی
اخوان داعی
اصغر سعیدی- علیرضا محمودیان
اصفهان – فرش مشکات

اصفهان – مکاری
اصفهان – مهدی ئی
اصفهان – فرش کورش
اصفهان – تولیدات فرش کرباسی زاده
اصفهان – فرش مویدی
اصفهان – گالری فرش کیا
اصفهان حکیمی
اصفهان زاینده رود – برادران
اصفهان فرش انتشاری

اصفهان فرش خانواده صفدر زاده حقیقی
اصفهان فرش نصر
اصفهان هنر ایرانیان – سرجوئی
اعظمی – تولید کننده فرش هنری تبریز
اعلا باف تبریز- مهدی اعلاباف
ایران – حبیبیان – نائین
ایران – حبیبیان نائین – محمودرضا
ائل فرش
آذین فرش- بورس فرش نفیس تبریز
آرین راگ
آرین فرش پارسه

ازاد شایان
بازرگانی ۷۰۴ کاشان – پاسبان زاده
بازرگانی اسماعیل خاکزاد و پسران
بازرگانی بابائی مصلح( فرش همدان)
بازرگانی برهنه پوشان
بازرگانی تهران فرد
بازرگانی رهبر
بازرگانی سبحه
بازرگانی شاهقلی
بازرگانی فرش ۱۱۰ قم – سلیمانی و بابایی
بازرگانی فرش اصفهان محمودیان
بازرگانی فرش افرنگ

بازرگانی فرش امینی
بازرگانی فرش ایران – کاشان – بنی احمدی
بازرگانی فرش آریان پور
بازرگانی فرش بادامبرجاه
بازرگانی فرش بافنده
بازرگانی فرش جعفرزاده ( تبریز)
بازرگانی فرش جواد محمدی
بازرگانی فرش ذوالقدر
بازرگانی فرش راد
بازرگانی فرش راد
بازرگانی فرش رضا محمدبیگی

بازرگانی فرش سیاح فر
بازرگانی فرش شاطرپور
تابلو فرش محمدی مقدم
تابلو فرش و فرش نقاظ ارژنگی
ترنج ابریشم ساوه – رخشانی
تعاونی اعلابافان آپادانا
تعاونی بنفشه بافت شهریار
تعاونی تولیدی فرش دستباف پاینده بافت خراسان
تعاونی تولیدی فرش دستباف گلریز امین بجنوردی
تعاونی خانه فرش تبریز – چمنی

تعاونی فرش دستباف ۸۴۸۱ فتحی
تعاونی فرش عشایری ذوالانواری
تعاونی نگاربافان سیرجان
تلفیق هنر شرق و غرب
تولید تابلو فرش جمال فتحعلی پور- اصل عاقلی سردورد
تولید تابلو فرش حمید امینی
تولید فرش ابریشم قم – ابوالفضل صادقی
تولید فرش ابریشم قم – مصطفی کرمانشاهی
تولید فرش ابریشم قم گل رز- محمد رحمانی
تولید فرش ابریشم محمدتقی احمدی
تولید فرش اصفهان

تولید فرش اصفهان – دادخواه( زنبق)
تولید فرش آقا گل میرمهدی
تولید فرش تقی صادق زاده عطار و پسران
تولید فرش عشایری علیرضا شفیعی
تولید فرش قم – رضا رشتی زاده
تولید فرش مصطفی دانش پور
تولید فرش و گلیم نوروزی- بختیاری
تولید و بازرگانی فرش بیجار – افشار صمدیان
تولید و صادرات فرش ابوالفض محرری- قم
تولید و صادرات فرش ابوالفضل رجبیان
تولید و صادرات فرش دستباف ابریشم قم – مغازه ای
تولید و صادرات فرش قاسمی الیاسی
تولید و صادرات فرش محمدی پناه( دستبافته های ابریشم قم )
تولیدات تابلو فرش جلالی سردرود
تولیدات فرش اسکندریان

تولیدات فرش اصغر دردشتی
تولیدات فرش اصفهان – احمد احسان دوست
تولیدات فرش اصفهن – انتشاری و پسران
تولیدات فرش اصفهان – صفدری
تولیدات فرش اصفهان – مجید شهشهانی
تولیدات فرش اصفهان – محقق
تولیدات فرش اصفهان – مروی
تولیدات فرش اصفهان – اعتزازیان
تولیدات فرش اصفهان تریاکچی
تولیدات فرش اصفهان حبیب

تولیدات فرش اصفهان هزار دستان – امینی
تولیدات فرش امینی نائینی
تولیدات فرش بختیاری ویلمه (اسماعیلی)
تولیدات فرش ترکمن سعادت
تولیدات فرش ترکمن سعادت ۳
تولیدات فرش حسن دردشتی
تولیدات فرش دستباف اصفهن – احمد زجاجی
تولیدات فرش دستباف اصفهان – جعفر فخفوری
تولیدات فرش دستباف صرافان
تولیدات فرش دستباف عصاچی- اصفهان
تولیدات فرش دستباف فخری
تولیدات فرش دستباف نائین – رضائی
تولیدات فرش شیرمحمدی
تولیدی تابلو فرش عفتحعلی پور سردرود

تولیدی تابلو فرش فرش گستر سعید ( منصوری) سردرود
تولیدی تابلو فرش مجیدی- بی گناه سردرود
تولیدی تابلو فرش مدامی سردرودی
تولیدی تابلو فرش مرتضوی سردرود
تولیدی تابلو فرش نصراله زاده سردرود
تولیدی تابلو فرش نعیمی سردرود

تولیدی تابلو فرش نیک (هنرمندان سردرود)
تولیدی تابلو فرش ولیئی و پسران
تولیدی تابلو فرش یاقوتی سردرود
تولیدی تابلو فرش یوسف نژاد سردرود
تولیدی زربافان شش بلوکی
تولیدی فرش فیروز امینی
تولیدی فرش ۱۱۰ قدس تبریز- روح اله قدسی
تولیدی فرش ۱۱۰ قدس تبریز- مهدی قدس
تولیدی فرش ابریشم اسحاقی
تولیدی فرش ابریشم اصغر رضایی- قم

تولیدی فرش ابریشم بهرامی
تولیدی فرش ابریشم عباسی
تولیدی فرش ابریشم قم – امیر زائری
تولید فرش ابریشم قم – بازرگان
تولیدی فرش ابریشم قم – رضا صادق زاده
تولیدی فرش ابریشم قم – رضا صالحی و رضا اکبرزده
تولیدی فرش ابریشم قم – محسن آقامحمدی
تولیدی فرش ابریشم قم – مهدی براتی
تولیدی فرش ابریشم قم کفاش زاده
تولیدی فرش ابریشم کاظمی

تولیدی فرش ابوالقاسم جدی
تولیدی فرش احمدی
تولیدی فرش اردکان گل محمدی
تولیدی فرش اردکان و یزد استقامت
تولیدی فرش ارشدی- تبریز
تولیدی فرش اصفهان بلورچیان – مرتضوی
تولیدی فرش قم حسینی نژاد
تولیدی فرش قنبری و پسران
تولیدی فرش کاشان – جعفری
تولیدی فرش کاشان – مهدی رشیدی
تولیدی فرش کاشان تقدیسی
تولیدی فرش کردستان
تولیدی فرش کردستان – حاج موسی حبیبی
تولیدی فرش ماهی – داود دلیری
تولیدی فرش متین سنندج چله ابریشم گیاهی

تولیدی فرش محمد جمشیدی
تولیدی فرش محمود لبافان
تولیدی فرش محمود نوری
تولیدی فرش مسافرنژاد( کاشمر)
تولیدی فرش مسگرزاده اقدم
تولیدی فرش منصوری
تولیدی فرش مهدی( اخوان مسجدی)
تولیدی فرش مهدی سعیدی
تولیدی فرش مهدیه
تولیدی فرش مود بیرجند حسین یشتی
تولیدی فرش نائین – پهلوان صفایی

تولیدی فرش نذیری
تولیدی فرش نفیس رحمانی
تولیدی فرش و تابلو فرش ابریشم قم – اربابی
تولیدی فرش و تابلو فرش دستباف تبریز- محمدیان
تولیدی فرش و تابلو فرش دستباف عظیما
تولیدی فرش و گلیم فرش یاقوت
تولیدی فرش یاوری
تولیدی قالی حسینجانی ابوالهادی- کرمان – رفسنجان
تولیدی قشقایی باف
تولیدی نرمین کساء
تولیدی و بازرگانی فرش نائین صفایی
تولیدی فرش و تابلو فرش نظری
تولیدی فرش ابریشم قم – علی معماریان

جعفر احدیان و پسران
حکیمی فرد( قشقایی)
حمید پوستی
خانه عشایری ایران – اوتادی
خانه فرش دستباف کاشان – عدالتی
خانه فرش نفیس اصفهان – مدرس- تیرآور
خانه گلیم ایران
خوشه فرش دستباف استان گلستان
خوشه های فرش دستباف ایران
درخشان زاده
دستافرین

دستبافته های اصیل ایران
دفتر طراحی و تولیدی فرش معراج
دکور فرش جوادی
رضا آقازاده
رضوی- ریمکس
رنگارنگ اصفهان – بلوچستانی
سازمان چاپ و انتشارات یادواره اسدی
سهامی فرش ایران
سهامی فرش گره
شرکت تعاونی ارغوان بجنورد
صمیم تهران
صنایع دستی سپهر
صنایع فرش دستباف تبریز- ارمغان دل
صنایع فرش مجید پور

صنایع قالی احمدوند
صندوق ضمانت صادرات ایران
صنعت آفرینان امداد
طراحی و تولیدی عبدالهی
عشایر بافت قوچان( علی خورسندی شیرغان)
فرامرزی- محمد صادق
فرج یاغچیان و پسران
فرش( سنه) سنندج- جلال صدیقی
فرش ابرش
فرش ابریشم برزگر

فرش ابریشم سنندج
فرش ابریشم قم – اطمینان
فرش ابریشم قم – برادران مالکی نژاد
فرش ابریشم قم – احمد نوری
فرش ابریشم قم – محسن صادق زاده و پسران
فرش ابریشم قم – عصارپور
فرش اترک محصل
فرش احمد صادقی
فرش احمد مرتضوی
فرش ادیبیان
فرش اردیبهشت ( اسدی)
فرش اسماعیل شاطرپور
فرش اصفهان – اخوان محمودیان
فرش اصفهان – مهدی پور معمار
فرش اصفهان -نائین امیر محمدی

فرش اصفهان( مشکات )
فرش اصفهان سماوی
فرش اطلس- کرامت نیا
فرش افشار
فرش افشار۰ بیجار) صبری
فرش افشار قاسمی
فرش اکبر صادقی
فرش امید مقدم
فرش امیر یزدان
فرش ایرانی ذوالفقاری

فرش آبان
فرش آپادانا( اسکنری)
فرش آسیا
فرش آل احمد
فرش باقر نژاد و پسران
فرش بام ایران
فرش بامداد ( فرش یگانه)
فرش بختیاری- اکبر رضایی
فرش بخشعلی حیاتی
فرش برادران احمدی
فرش برادران زیادی – یوسف زیادی
فرش برادران شبانی
فرش برادران ضیائی
فرش به نژاد
فرش بهارستان محرری

فرش بی بی بافت
فرش بیجار – برادران فریدیان
فرش بیجار- حاج قاسم مرادی و پسران
فرش بیجار ( بازرگانی لک )
فرش بیدآبادی
فرش پارسیان ( پارسا)
فرش پازیریک
فرش پرویز
فرش تبریز
فرش تبریز- اکبر آقازاده
فرش تبریز- صدیق
فرش تبریز- لواف زاده و موسی زاده
فرش تقوی
فرش تقی شفیعی

فرش تک بافت قم
فرش توکلی
فرش ثانی
فرش جدا
فرش جلیل زهدی
فرش جلیلی( تبریز)
فرش جی( افسری- ملکی)
فرش چمن رخ
فرش حجت اله عباسی و پسران
فرش حسین ارمی
فرش حسین نژاد
فرش حمید میرزایی
فرش حمیدپور
فرش حمیدرضا علی آبادی
فرش خورسند
فرش داستانی
فرش دباغ
فرش دستباف اصیل نائین – اسدی
فرش دستباف امین سرایان
فرش دستباف پردیس تبریز

فرش دستباف جولایی
فرش دستباف حاج علی فتحی و پسران
فرش دستباف حسن فتحی
فرش دستباف رضی پور و پسران
فرش دستباف طوفان
فرش دستباف عیوضی
فرش صیرفیان ( کریم)
فرش طائیران – حدادی نژاد
فرش عالی نسب – ستار
فرش عباس مشکات
فرش عبدالحسینی و پسران
فرش عتیق
فرش عرب اردستانی
فرش عشایری کردی قوچان و ترکمن عمرانی

فرش علائی – خاکسار
فرش علی اکبر گرجی فرد
فرشعلیجانی
فرش عمادزاده
فرش فارسی
فرش فاضلی
فرش فتح اله زاده
فرش فرزانه
فرش فروهر
فرش قزوینی – اصفهان
فرش قلی زاده و پسران
فرش کاشان – دهقان
فرش کاشان – علی مرشدی
فرش کاشان – متینی مقدم
فرش کاشی زاده

فرش کاظم آخوندی
فرش کرمان بقایی
فرش کشاورز
فرش کلانتری
فرش کوثر
فرش کوهستانی
فرش گردونه مهر
فرش گلستان
فرش لطیفی
فرش ماندگار کاشان – قپانی
فرش ماهونیا – بهزاد رنجبر
فرش محرز
فرش محمدبار نقاش پور
فرش محمدحسن و رضا سلامت و پسر

فرش محمدپور
فرش محمود امنی
فرش مدرن – مرتضی عباسی
فرش مسگرزاده
فرش معراج( خیری- پورصدیقی)
فرش معصمومی
فرش معماریان سرخابی- فرش وتابلو فرش نفیس دستباف تبریز
فرش مهدی( جباری- جعفری)
فرش مهدی زارعی
فرش مهر – غفوری
فرش مهماندوست

فرش ناظم زاده
فرش نائین توسلی
فرش نائین قربانی
فرش نسیمی
فرش نفیس تبریز- حسین قدرتی
فرش نفیس تبریز – خوانگر
فرش نگارستان الغدیر- میر نظامی
فرش نوری
فرش نوین فر
گالری فرش اهورا

گالری فرش ایلیاتی فارس قشقایی( شهبازی)
گالری فرش بختیاری حیدری دهکردی
گالری فرش بطحائی( ترنج)
گالری فرش بنی جبار
گالری فرش بهبانی
گالری فرش پارسه( اصفهان)
گالری فرش پورهاشمی
گالری فرش تبریز- ناجی و کهکشان
گالری فرش توکلی
گالری فرش جاهدی

گالری فرش جباری و پسران
گالری فرش دستباف سطوتی
گالری فرش دوست
گالری فرش رضا امینی
گالری فرش رنجبر
گالری فرش زمرد – قنبری نائینی
گالری فرش سجادیان
گالری فرش سیروس حبیبی
گالری فرش شعار
گالری فرش صادق حبیبی

گالری فرش صالحی- اصفهان
گالری فرش صمدی
گالری فرش عبادی تبریز
گالری فرش قم – رضا جورابچی
گالری فرش کورش
گالری فرش کیان
گالری فرش محمد داوری
گالری فرش محمودی
گالری فرش مهر( بهزاد شکری)
گالری فرش نفیس تبریز( برادران جباری)

گالری فرش نفیس تبریز – غفاری و پسران
گالری فرش نفیس تبریز- آقازاد- مهماندوست
گالری فرش نفیس تبریز- میرزایی – شفانیان
گالری فرش نقش جهان
گالری فرش و تابلو فرش حسن زاده ( دفینه تبریز)
گالری فرش و تابلو فرش راستانی
گالری فرش و تابلو فرش ساروق وجیریا
گالری فرش و تابلو فرش نفیس و زیبافت تبریز – گله داری و پسران (ترنج)
گالری فرش وقایی
گبه بیابانی فرد

گره عشق
گروه تولیدی گره قشقایی
گروه تولیدی فرش حسن زاده – تبریز
گروه صادراتی مهباف
گروه فرش مرتضوی
گزل بافت قشقایی فارس
گل فرش ترکمن
گلستان رجبیان پور- گلستان کرامتیان
گلیم فرش بشارت
گلیم فرش و فرش مجید و علیرضا قزوینی

گنجینه فرش ایران ما
گنجینه فرش کاشان
لوازم قالیبافی و صنایع دستی دیندار
مجتمع فرش پور حیدر
محمد حسین شانه زن – شرکت اسپرلوس پلاس
محمدرضا حبیبیان( ایران حبیبیان نائین )
مرکز ملی فرش ایران
مکتب فرش و گلیم و گبه کرمانشاهان
منصور آقازاده – بورس فرش تبریز
موسسه صادراتی مختار زاده آل رسول

نساجی تبریز
نظری خناودی- فرش نفیس ماهی
نقش جهان
نقش نیل
نگارستان فرش محمدی
هما فرش ایران
هنر دستان پایدار دشت سیرجان

 

برخی از زمینه فعالیت داخل فایل:

 

تولید – عرضه و صادرات نفیس ترین فرشهای دستباف ابریشم قم
فرش
فرش
فرش ابریشم
فرش گلیم و گبه
اول اتاق تعاون
تولید فرش دستباف خراسان جنوبی
تولید وعرضه انواع فرش ایرانی

تابلو فرش
فرش دستباف ابریشمی و پشمی
خرید و فروش انواع فرش دستباف
فنی و حرفه ای دخترانه
فرش دستباف کرک و ابریشم اصفهان و نائین
تولید انواع فرشهای بختیاری – اصفهان – نائین
عرضه نفیس ترین فرشهای کرک و ابریشم دستباف اصفهان
تولید فرش دستباف کرک و ابریشم اصفهان
طراحی و رنگ آمیزی و تولید کننده فرش دستباف اصفهان
تولید کننده و فروشندگان فرش اصفهان
تولیدات فرش اصفهان

طراحی و تولید فرش دستباف اصفهان
تولید و عرضه فرشهای دستباف ابریشمی اصفهان
تولید فرش دستباف اصفهان
تولیدات فرش دستباف اصفهان و حومه
تولید فرش اصفهان
تولید آثار هنری فرش دستباف اصفهان
تولید فرش دستباف
کرک و ابریشم اصفهان
تولید تابلو فرش هنری تبریز
تولید فرش با مارک اعلاباف تبریز
تولید فرش دستباف نائین
تولید کننده فرشهای نفیس نائین با رنگهای گیاهی
تابلو فرش دستباف

فروش فرشهای دستباف تبریز
صادرات انواع فرش ایرانی
ابریشم – پشم
تولید تابلو فرش و مواد اولیه فرش
تولید فرش دستباف
تولید و صادرات فرش دستباف
فرشهای متفرقه همدان
تجاری – توزیعی
فرشهای دستباف پشمی
تولید فرش و گلیم دستباف
گلیم فرش – بلوچ

صادرات و تولید فرش ابریشم قم
تولید و عرضه انواع فرشهای نفیس ساروق، کف ابریشم و چله ابریشم و تمام ابریشم
فرش بختیاری و یلمه
فرش کهنه اعلا
تولید و عرضه فرشهای آذربایجان و خانه داری کاشان
تولید فرش دستباف تبریز
تولید گلیم و انواع گیه و فرش شیراز
صنایع دستی
تولید فرش ابریشم قم
تولید فرش ابریشمی قم
تابلو فرش و فرشهای نفیس ریزبافت
فروش فرش تبریز
فرش فروشی
تولید وصادرات فرش دستباف کلاسیک و مدرن
تولید فرش دستباف
فرش و تابلو فرش

تابلو فرش
تابلو فرش دستباف
تابلو فرش تبریز
تولید انواع تابلو فرش های دستباف – گلیم – فرش زیرپایی- دارچوب کار
تابلو فرش
تابلو فرش دستباف
عرضه تابلو فرش
تابلو فرش دستباف
تابلو فرش

تابلو فرش و فرش دستباف
فرش دستباف تمام ابریشمی
تولید تابلو فرشهای بزرگ گبه – پشم دستریس و تجارت فرش کهنه
قالیچه های ابریشم تبریز و قم
فرش دستباف عشایری
تولیدی فرش دستباف
فرش و تابلو فرش دستباف

تولید و صادرات فرش دستباف
گلیم و گلیم فرش سیرجان
تولید فرشهای دستباف نفیس ابریشمی خاص و برجسته
تولید تابلو فرشهای دستباف
تولید تابلو فرش تبریز
تولید فرش ابریشم قم

تولید فرش ابریشم – گل رز
فرش دستباف
تولید فرش تمام ابریشم و کرک و ابریشم اعلای اصفهان
فرش کرک و ابریشم اصفهان
فرش دستباف تمام ابریشم – پشم و ابریشم
تولید فرش دستباف ابریشم
تولیدات فرش هریس عشایری هریس و گلیم فرش سیرجان
تولید فرش ابریشم
تولید فرش ابریشم پشم چله و گل ابریشم
فرش دستباف کلاسیک – روستایی و شهری
تولید وعرضه نفیس ترین فرشهای افشار – بیجار
تولید و صادرات فرش ابریشم قم
تولید و صادرات فرش ابریشم قم
تولید و صادرات فرش
تولید فرش ابریشم – گلریز و شاه عباسی
فرش تمام ابریشم و چله ابریشم
تولید تابلو فرش
فروش فرش دستباف

تولید فرش ابریشم اصفهان
تولید کننده فرش نفیس اصفهان با رنگ آمیزی ثابت گیاهی
تولیدات فرش اصفهان
تولید تابلو فرش
تولید تابلو فرش
تابلو فرش
تابلو فرش- منظره – گل – مینیاتور – مجلسی
تولدی تابلو فرش سردرود
تولیدی تابلو فرش دستباف

تابلو فرش
تولید و توزیع تابلو فرش دستباف سردرود
تولیدی تابلو فرش تبریز و قم
تابلو فرش سبک مجلسی
تابلو فرش
انواع فرش و صنایع دستی قشقایی
فرش دستباف مود
تولید فرشهای نقشه اصیل تبریز وابریشم و تابلو فرشهای دستباف تبریز
تولید فرش زمینی و تابلو فرش دستباف تبریز
تولیدی فرش ابریشم
تولید فرش ابریشم
تولید فرش تمام ابریشم قم
نفیس ترین فرشهای ابریشم قم

فرش ابریشم دستباف قم
تولید فرش ابریشم قم
فرش دستباف تمام ابریشم قم
تولید فرش دستباف قم
تولید فرش ابریشم
تولید فرش ابریشم قم
فرش دستباف ابریشم
تولیدی فرش ابریشم قم
تولید فرشهای تمام ابریشم – سنتی و مدرن
فرش ابریشم قم
فرش اردکان

تولید فرش دستباف یزد و اردکان
تولید تابلو فرش دستباف
تولید فرش کرک و ابریشم اصفهان
عرضه و صادرات فرشهای اصفهان ریزبافت
تولید فرش دستباف کرک و ابریشم اصفهان
تولید کننده فرش پشمی و ابریشمی
تولیدی فرش
تولید فرش نائین
تولیدی و بازرگانی فرش دستباف قم
تولیدی فرش ابریشم
تولید فرش بختیاری
تولید و عرضه فرش نفیس ابریشم
فرش مدرن و گبه و تولید تابلو فرش قشقایی
تولید انواع فرش های ابریشمی دستباف
تولید فرش دستباف بیجار
فرش دستباف تبریز
تولیدیفرش بیجار

تولید فرش ابریشم و کرک و چله ابریشم
تولید کننه دستبافته های عشایری فارس، گلیم، گبه،لری بافت
عرضه فرشهای کرک و ابریشم و تمام ابریشم اصفهان با بالاترین کیفیت
تولید کننده فرشهای بختیاری با رنگهای گیاهی
فرش مود بیرجند
تولید فرش اصفهان و نائین
فرش دستباف ریز ماهی و خشتی
تولیدی فرش ابریشم و دستباف قم
تولید فرش دستباف کاشان
تولید فرش دستبافت
تولیدی

تولید فرش کردستان عشایری بافت
طراح و تولید فرش دستباف کرک و ابریشم
تولید فرش ابریشم قم
تولید فرش دستباف اصفهان
تولید فرش تمام ابریشم قم
تولید نفیس ترین فرشهای دستباف ابریشم
تولیدی فرش کرک قم
تولید کننده نفیس ترین فرش وتابلو فرشهای ابریشم
طراحی و تولید انواع تابلو فرش
تولید فرشهای ساروق و مشک آباد و فرشهای طرح تبریز
تولید فرش ابریشم و فرش پشم چله و گل ابریشم
تولید انواع فرشهای عشایری

فرش و فرش چهل تکه و گلیم
انواع دستبافته های عشایری و روستایی- گلیم فرش جاجیم – گبه سوزنی و کوسن
فرش ابریشم قم
طراحی و تولید کننده قالی های نفیس تبریز
فرش دستباف تبریز
فرش تبریز
صادرات فرش دستباف
فرش ابریشم اصفهان
در زمینه کتابهای هنری و کتابهای فرش
تولید و تجارت فرش دستباف تمام مناطق ایران
فرشهای بزرگ پارچه و خاص و دکوراتیو
فرش دستباف و گلیم

فرش وتابلو فرش دستباف
فرش دستباف

تولید فرش دستباف ۴۶۸
تولید فرش دستباف

فرش و تابلو فرش دستباف
تولید فرش دستباف تبریز

فرش دستباف ماهی خوی
تولید فرش
تولید فرش دستباف اردکان یزد

فرش دستباف
انواع فرش اردبیل
تولید انواع فرش، قالیچه و تابلو فرش
تولیدی فرش ابریشم
تولید و صادرات فرش دستباف تمام ابریشم
تولید و صادرات فرش دستباف
صادرات فرش

فرش فروشی
تولید فرش دستباف
فرش اصفهان
تولید و صادرات
فرش دستباف
فرش شیراز و گبه و گلیم
صادرات فرش ودستباف
ارائه فرش دستباف ایرانی
تولید و صادرات فرش ابریشم قم
صادرات فرش و گلیم دستباف ایران
تولید و صادرات فرش دستباف
فرش دستباف ابریشم

مودی- مشهدی – بلوچ
تولید فرش گیاهی و سنتی
بازرگانی
گلیم فرش- گلیم سوزنی – چرم فرش- اردکان – کلاژ
تولید و توزیع فرش نفیس تبریز در رج شمار بالا ۵۰ و ۶۰
تولید و عرضه فرش نفیس تبریز
تولید قالیهای اصیل تبریز با رنگهای ۱۰۰ درصد گیاهی
صدور بیمه نامه های اعتبار صادراتی
تولید کننده انواع فرشهای دستباف مناطق مختلف کشور
فرش ریز ماهی خوی
گلیم و پلاس و متفرقه

فرشهای قدیمی
فرش تبریز
تولید و فروش فرش سنه سنندج
فرش تبریز
فرش تمام ابریشم قم
تولید فرش تک پود ودو پود و چله ابریشم و گلی سنه با رنگ گیاهی و پشم محلی
تولید و فروش ابریشم قم
تولیدی فرش و تابلو فرش
تولید فرش و دستباف ابریشم
فرش و تابلو فرش ابریشم

تولید کننده فرش و تابلو فرشهای ابریشم قم
صادرات و تولید فرش ابریشم قم
فرشهای دستباف صادراتی
فرشهای نائین
گلیم – ابریشم – نوبافت
انواع فرش دستباف و تابلو فرشهای نفیس تبریز
فرش سنندج و کردستان
تهیه و تولید نفیس ترین فرش دستباف اصفهان
فرش ترک و ابریشم اصفهان
فرش اصفهان و نائین
فرش اصفهان
کرک ابریشم اصفهان

قالیچه تمام ابریشم و گل ابریشم عشایری
تولید وخرید و فروش و صادرات
فرش دستباف بیجار
فرش دستباف کاشان و اردکان
فرش دستباف
فرش عشایری ترکمن و بلوچ و نوبافت تمام ابریشم خراسان

تولید فرش دستباف تمام ابریشم قم
فرشهای تبریز
فرشهای تکه دوزی و تجاری
فرش و گلیم
عرضه انواع فرشهای تجاری – گبه – بیجار
صادرات فرش

فرش دستباف اردکان – نائین – کاشان – کاشمر – تبریز- و فرشهای تجاری
فرش تبریز و متفرقه
فرش دستباف
فرش دستباف
فرش تبریز
فرش
فرش و تابلو فرش
تولید کننده و صادرکننده نفیس ترین فرشهای دستباف تبریز
فرش وتابلو فرش
گلیم و گلیم فرش و فرش دستباف – تکه دوزی
فرش دستباف تبریز

تولید وصادر کننده نفیس ترین فرشهای دستباف هنرمندان تبریزی
تولید کننده فرش دستباف عشایری و مدرن – فرش و گلیم فرش
گلیم سیرجان و گلیم فرش و فرش کرمان
فرشهای تمام ابریشم اعلا و کرکی و پشمی اعلا
قالی و قالیچه
فرش دستباف تبریز

تولیدات فرش نائین

تولید انواع فرشهای نهاوند و ملایر و تویسرکان
فرشهای روستایی و عشایری
فرش اصفهان – تبریز – تابلو فرش
فرش دستباف
انواع فرش و گلیم عشایری

فرش های عشایری
فرش کاشان و اردکان
تولید فرشهای ابریشمی- پشمی و کرکی قم
تولید و بازرگانی فرش دستباف اعلا تبریز
انواع فرشهای دستباف استان فارس- گبه – گلیم – قشقایی
تولید فرشهای دکوراتیو با طرحهای اصیل و رنگهای گیاهی
تولید و توزیع فرش چله ابریشم سنه کردستان با رنگ گیاهی و پشم دست ریس
تولید نفیس ترین فرشهای کردستان ( سنه) چله ابریشم و تمام ابریشم
فرش تبریز
تولید فرشهای بیجار
فرش دستباف
تولیدات کرک و ابریشم اصفهان
فرش نفیس صیرفیان – مکتب اصفهان
فرشهای تمام پشمی بلکه – اصفهان – نائین
تولید فرش تابلویی عالی نسب
فرش اصفهان کرک و ابریشم
عرضه و ارائه فرش تمام ابریشم قم
فرش و تابلو فرش ابریشم و تبریز
بازرگانی فرش
تولید فرشهای عشایری

تجاری
فروش انواع فرشهای عشایری استان فارس
فرش دستباف تبریز
تولید فرش دستباف اعلاء اصفهان
تولید فرش و گلیم عشایری استان فارس
تولید و خرید و فروش فرش دستباف نائین
فرش و تابلو فرش
فرش و تابلو فرش
تولید فرش و دستگاههای مربوط به تولید و سرویس فرش
فرش اعلا – چله ابریشم اصفهان
فرش دستباف کاشان و اردکان و کاشمر و نائین
فروش فرش دستباف کاشان

نفیس ترین فرشهای ابریشم و پشم دستباف با رنگرزی گیاهی و طرحهای کلاسیک
فرش کاشان
تولید فرشهای تمام ابریشم از ۷۵ الی ۱۵۰ رج
تولید و صادرات فرش ابریشم
کرمان – اعلانو – تجارتی- نو – کهنه
فرش تجاری
صادرات فرش دستباف
تولید و صادرات فرش ابریشم قم
صادرات وفروش فرش ابریشم قم
فرش دستباف عشایری و روستایی
فرشهای بختیاری و عشایری
فرش دستباف تبریز
تولید انواع فرش کرک و ابریشم کاشان
عرضه کننده نفیس ترین فرشهای دستباف ایرانی
تابلو فرش و فرش دستباف

فرش و تابلو فرش های بسیار اعلای تبریز
فروش فرش کهنه و نو ارکان و کاشان
فرش تجاری متفرقه
فرش دستباف ماهی خوی و نقشه های تبریز
فرشهای عشایری و قشقایی و مدرن
عرضه فرش و تابلو فرشهای اعلاء
خرید و فروش فرش دستباف تبریز
تولید فرش دستباف تمام ابریشم با مارک قم معصومی
تولید فرش و تابلو فرش دستباف تبریز
فرش دستباف اردکان و کاشان
فرش فروشی
فرش تبریز
فرش تبریز
انواع فرشهای دستباف
بازرگانی و تولیدی فرش نائین و اصفهان
تولید وفروش

فر ش دستباف ابریشم قم و زنجان و بیجار
فرشهای صادراتی و فرشهای کهنه و قدیمی و پررج ۶۰ و ۷۰ و ۸۰
تولید – صادرات قالی
فرش ماهی خوی و تبریز
فرش تمام ابریشم قم و گلیم سیرجان
تولید و طراحی نفش فرش
تابلو فرش و فرش تبریز
گلیم و فرش نوین
گلیم و فرش سیرجان

اگر با خرید اینترنتی آشنا نیستید بر روی راهنمای خرید کلیک کنید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود لیست شرکت کنندگان در نمایشگاه فرش دستباف ایران – نمایشگاه تهران سال ۱۳۹۵”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.